poniedziałek, 3 marca 2008

Idealny arbiter

Na bazie odbywających się właśnie nominacji do Komitetu Arbitrażowemu na Wikipedii chciałbym nakreślić mój ideał arbitra:
  • musi to być osoba spokojna, zrównoważona, aby orzekała "na chłodno"
  • musi mieć duże zaufanie społeczności, aby werdykty KA nie były kwestionowane
  • musi to być osoba dobrze znająca Wikipedię. Najlepiej aby była adminem i przez to rozumiała problemy z którymi admini się stykają
  • musi to być osoba nie bojąca się działania. Wiele osób które świetnie nadawałoby się na arbitrów niestety nie ma tej cechy, przez co działania Komitetu mogą być równie niewydolne jak działania ONZ
  • musi to być osoba, która jest się wstanie odciąć od swoich poglądów i nie oceniać spraw przez ich pryzmat
Wiem, że ideały nie istnieją, ale powinny one stanowić szablon do którego przyłożymy kandydatury i wybierzemy te najbardziej z nim zbieżne.

Brak komentarzy: