sobota, 22 marca 2008

Jakość kontra ilość

"Jakość kontra ilość" to problem tak stary jak Wikipedia, a właściwie znacznie od niej starszy. Oczywiście ideałem by było mieć jedno i drugie, ale jako że nie żyjemy w świecie idealnym, trzeba się zdecydować na co mamy kłaść większy nacisk.

Od pewnego czasu chwalimy się, że Wikipedia to największa encyklopedia internetowa, a jednocześnie często spotykamy się z (uzasadnioną lub nie) krytyką jakości "Wiki". Odpowiedź zatem nasuwa się niejako sama. Co prawda zaraz odezwą się głosy, że "ścigamy się z Japonczykami" czy Holendrami, ale przecież nie o to w tym wszystkim chodzi.

Zatem skoro już wiemy "co", to teraz powinniśmy zastanowić się"jak". Otóż problem Wikipedii leży w jej zasadach. To co jest jej siłą, stanowi jednocześnie jej piętę achillesową-może ją edytować każdy. Nie można oczywiście zmienić tej zasady, gdyż "Wiki" skończyłaby jak jej "matka" - Nupedia. Można jednak zmienić nieco nacisk na poszczególne elementy "dorobku legislacyjnego Wikipedystów". Oto tylko garść postulatów:
Wielu pewnie te pomysły, zwłaszcza dwa ostatnie, okrzyknie zamachem na wolność Wikipedystów, jednak pamiętajmy po co tu jesteśmy. Budujemy encyklopedie a nie społeczność, która jest niejako tylko efektem ubocznym, lub co najwyżej narzędziem do osiągnięcia celu. Jeśli trzeba wybierać nie powinniśmy się wahać co jest tu priorytetem.

poniedziałek, 3 marca 2008

Idealny arbiter

Na bazie odbywających się właśnie nominacji do Komitetu Arbitrażowemu na Wikipedii chciałbym nakreślić mój ideał arbitra:
  • musi to być osoba spokojna, zrównoważona, aby orzekała "na chłodno"
  • musi mieć duże zaufanie społeczności, aby werdykty KA nie były kwestionowane
  • musi to być osoba dobrze znająca Wikipedię. Najlepiej aby była adminem i przez to rozumiała problemy z którymi admini się stykają
  • musi to być osoba nie bojąca się działania. Wiele osób które świetnie nadawałoby się na arbitrów niestety nie ma tej cechy, przez co działania Komitetu mogą być równie niewydolne jak działania ONZ
  • musi to być osoba, która jest się wstanie odciąć od swoich poglądów i nie oceniać spraw przez ich pryzmat
Wiem, że ideały nie istnieją, ale powinny one stanowić szablon do którego przyłożymy kandydatury i wybierzemy te najbardziej z nim zbieżne.